Mūsų paslaugos

UAB Restruktūrizuoju.lt teikia šias paslaugas:

1) Parengiame restruktūrizavimo plano metmenis. 

Metmenyse pateikiamas įmonės būklės apibūdinimas, kreditorių sąrašas, įmonės įsipareigojimai, kita informacija, analizuojamos priežastys, dėl kurių įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, pristatomas preliminarus įmonės verslo planas ir kita.

2) Paruošiame pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Pareiškime teismui nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, pateikiama restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, kiti dokumentai.

3) Parengiame restruktūrizavimo plano projektą. 

Restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti nustatytą terminą.

4) Padedame vykdyti restruktūrizavimo planą. 

Ketverius metus yra vykdomas įmonės restuktūrizavimo plano įgyvendinimas (teismas gali pratęsti restruktūrizavimo laikotarpį iki vienerių metų), nuolat bendradarbiaujant su restruktūrizavimo administratoriumi.